Търсене


Направете избор на гумите по размер по-горе.

Търси

Баланс

Може би сте забелязали малките тежести налепени по джантите на вашите гуми. Тези тежести помагат на гумите да останат балансирани при въртенето на колелото при всякакви скорости. При високи скорости неправилно балансираните гуми могат да предизвикат различни вибрации. Небалансираните гуми и джанти водят до неравномерно износване.
 
Някои скъпи джанти се нуждаят от друг вид тежести за баланс. Консултирайте се се с дилър на  Toyo за допълнителна информация по темата. 

© Toyo Tire Corporation. 2019