Търсене


Направете избор на гумите по размер по-горе.

Търси

Външен шум

Оценката на ЕС за външния шум на гумата е в децибели. Тъй като много хора не са запознати с децибелните стойности, рейтинга на шума също е показан. Във връзка с предстоящите Европейски граници това категоризира шумът от гумите. Външни шумовите нива са разделени в три категории и се измерва в децибели (dB). Новите европейски нива на шума на гумите ще бъдат въведени до 2016.

 Новите Европейски нива на шума ще бъдат представени. 

1 черна звукова вълна = 3dB по-малко, отколкото бъдещитe Евопейски ограниченията.

2 черни звукови вълни = вече са съобразени с 
бъдещитe Евопейски ограниченията.

3 черни звукови вълни = в съответствие с настоящите 
Евопейски ограниченията.

Посочените стойности на етикета са само с илюстративна цел. Стойностите за определените гуми/размер може да варира.

 

Горивна ефективност
Сцепление с влажна пътна настилка

© Toyo Tire Corporation. 2019