Търсене


Направете избор на гумите по размер по-горе.

Търси

Поправка или подмяна?

Кои видове наранявания на гумите са допустими? Отговорът на този въпрос зависи от видовете и сериозността  на щетите. Всеки вид нараняване на гумите - ожулвания, прорези, издатини, разслояване на протектора или срязвания трябва да бъдат оценени от дилър на Toyo.

Загубата на налягане вследствие на перфорация на гумата, може да бъде пагубно и може да разруши невъзвратимо структурата и. Ето защо своевременната проверка на налягането или бързата намеса след загуба на въздух след нараняване, може да спаси гумата и да направи възможна нейната поправка. Постепенното спадане на налягането в гумите води до покачване на работната температура при експлоатация, последвано от сепарация на слоевете в протектора  и пълното разрушаване .

Никога не бъдете прекалено сигурни за състоянието на гумите. Проверявайте ги редовно за наранявания и дори за малки разлики в повърхностите, а най-често за подходящото налягане. И дори при най-малко съмнение се обърнете за консултация към дилъра на Toyo.

© Toyo Tire Corporation. 2019