Търсене


Направете избор на гумите по размер по-горе.

Търси

Маркировка на страницата на гумите

Страницата на гумите съдържа разнообразие от важна информация. 

 

Цифрите и буквите обозначават размерът и стандартите на представяне- скорост и товароносимост, което позволява да се сравняват гумите по-точно и обосновано.
 
Просто изберете някоя от информациите по-долу за да научите повече.(Страниците на леките гуми и тези на лекотоварните могат да имат различни по тип информации. Когато искате да подмените някоя гума, винаги се консултирайте с дистрибутор или продавач на Toyo.)
 
 

© Toyo Tire Corporation. 2019